Co umí systém PROXIMOS

ON-LINE bezdrátový monitoring fyzikálních a chemických hodnot

Průběžně měří, zaznamenává a vyhodnocuje naměřené fyzikální a chemické hodnoty.

Umožňuje vzdálený přístup odkudkoli prostřednictvím Internetu.

Umožňuje zobrazování a tisk těchto hodnot dle zvoleného intervalu.

Při překročení nastavených přípustných mezí zaznamená ALARM, který oznámí e-mailem, sms nebo zvukovou či světelnou signalizací.

Webové rozhraní

Přehled momentálních veličin
Uživatel má okamžitý přehled o momentálně naměřených veličinách. Barevné odlišení hodnot umožní promptní reakci na případné anomálie. Zeleně jsou označeny hodnoty nacházející se ve stanovených limitech, hodnoty, kdy došlo k překročení, svítí červeně. Sondy, které jsou nedostupné nebo momentálně nefunkční, jsou zabarveny do šeda.

Přehled alarmů
Seznam alarmů je také znázorněn barevně podle typu alarmu. V pravém menu je možné filtrovat vzniklé alarmy ve zvoleném časovém úseku, zvolit zobrazení pouze vybraných sledovaných veličin a sond, případně filtrovat dle typů varování. Jsou zde rozlišeny i alarmy potvrzené a nepotvrzené.

Grafické zobrazení průběhu měření
Velmi názorné zobrazení průběhu naměřených hodnot v porovnání s nastavenými limity. Je možné vybrat grafy pro různá časová období a různé kanály.

Nastavení parametrů
V rámci nastavení je možné nastavovat nové, nebo upravovat stávající parametry kanálů a sond, definovat přístupová práva jednotlivých uživatelů, detailně nastavovat formy rozesílání varovných oznámení (siréna / e-mail /sms, komu, jaký typ hlášení).

Novinky v uživatelském rozhraní

VĚTŠÍ PŘEHLEDNOST

  • Ilustrativní ikony měřených veličin
  • Skrytí vypnutého kanálu měření
  • Vhledávání kanálů pomocí našeptávacího pole
  • V grafickém zobrazení vidí uživatel kromě data i přesný čas měření
  • Upozornění na slabou baterii či signál

VĚTŠÍ BEZPEČNOST

  • Automatické odhlášení uživatele dle předem zadaného času
  • Rozšíření uživatelských přístupů - nově uživatel “user admin” může spravovat nastavení a alarmy jemu přidělených kanálů, nevidí vysílače, uživatele, sondy.

POHODLNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ

  • Export vybraného časového rozmezí daných zařízení
  • Hromadné potvrzení alarmů dle typu, či zařízení

Přístup do DEMO verze

Pokud již máte přístupy na demo, tak stačí kliknout na odkaz zde: demo.proximos.cz/logindialog
V případě, že nemáte přístupy, vyplňte níže uvedený formulář.

ODESLAT

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám

841 111 114