Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány společností O.K. SERVIS BioPro, s.r.o., IČ: 62914511, se sídlem Bořetická 2668/1, Praha 9 jako správcem osobních údajů, dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679.

Beru na vědomí, že podle zákona ochraně osobních údajů a Nařízení 2016/679 (GDPR) mám:

Právo být informován, jaké osobní údaje o mne správce zpracovává
Právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich aktualizaci či opravu
právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě jejich omezení zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, na stížnost u dozorového úřadu a dále
právo na přenositelnost svých osobních údajů
Správce prohlašuje, že:

Všem zpracovávaným osobním údajům věnuje náležitou ochranu. Zpracování osobních údajů svěřuje pouze důvěryhodným zpracovatelům, se kterými má uzavřené smlouvy o Zpracování osobních údajů podle požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 .
Nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo Eu) nebo mezinárodní organizaci
Zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani profilování