Široká škála
alarmů a notifikací
PŘÍSTUP A SPRÁVA
ODKUDKOLIV
BEZDRÁTOVÝ MONITORING
S POKRYTÍM PO CELÉ EVROPĚ
NOVINKAMONITOROVACÍ SYSTÉM
PROXIMOS AGRO

DALŠÍ VÝHODY

Monitorovací systém PROXIMOS

Možnosti využití

Nemocnice

Sledujte teplotu, vlhkost, CO2 a další parametry ve vaší laboratoři. Systém vás upozorní na jejich překročení. Ideální nástroj pro požadavky norem kvality nebo akreditace.

VÍCE INFORMACÍ

Výroba a sklady

Monitoring zabrání znehodnocení surovin, výrobků a skladovaného zboží v důsledku technické poruchy nebo výpadku proudu.

VÍCE INFORMACÍ

Laboratoře

Sledujte teplotu, vlhkost, CO2 a další parametry ve vaší laboratoři. Systém vás upozorní na jejich překročení. Ideální nástroj pro požadavky norem kvality nebo akreditace.

VÍCE INFORMACÍ

Gastronomie

Monitorovací systém vám pomůže plnit požadavky HACCP, zabrání znehodnocení surovin v důsledku výpadku proudu či poruchy chladničky.

VÍCE INFORMACÍ

Transport

Monitorování teploty a vlhkosti během transportu zaručí dodržení podmínek skladování i během přepravy a upozorní okamžitě na případné odchylky či poruchy.

VÍCE INFORMACÍ

Agro

Monitorování teploty pomocí tyčových sond v podlahových skladech vám umožní permanentní přehled o skladovacích podmínkách a zabrání případné degradaci komodity.

VÍCE INFORMACÍ

Nemocnice

Sledujte teplotu, vlhkost, CO2 a další parametry ve vaší laboratoři. Systém vás upozorní na jejich překročení. Ideální nástroj pro požadavky norem kvality nebo akreditace.

VÍCE INFORMACÍ

Proč ProXimos

Výhody

 • zamezení škod způsobených výkyvy měřených hodnot
 • jednoduché a intuitivní používání odkudkoli
 • snadná implementace
 • varování o hrozícím nebezpečí
 • plnění požadavků ISO a HACCP
 • přístup přes webové rozhraní
 • mobilita sond (např. umístění do vozidel)
 • možnost instalace sond kdekoliv bez nutnosti drátového připojení

BEZDRÁTOVÝ MONITORING
teploty, vlhkosti a dalších veličin

 • snadná instalace
 • použití NB IoT sítě s pokrytím po celé ČR i SR, ale i místní LoRaWAN sítě
 • integrace stacionárních i mobilních sond do jednoho systému
 • napájeno bateriemi s dlouhou výdrží

Jak systém funguje

Systém Proximos 2 funguje na základě IoT řešení, které umožňuje bezdrátové připojení sond se softwarem pro sběr, monitoring a vyhodnocování naměřených hodnot. Odpadá nutnost instalace kabeláží, napájení, internetu.

VÍCE INFORMACÍ

Přehled momentálních veličin
Uživatel má okamžitý přehled o momentálně naměřených veličinách. Barevné odlišení hodnot umožní promptní reakci na případné anomálie. Zeleně jsou označeny hodnoty nacházející se ve stanovených limitech, hodnoty, kdy došlo k překročení, svítí červeně. Sondy, které jsou nedostupné nebo momentálně nefunkční, jsou zabarveny do šeda.

Přehled alarmů
Seznam alarmů je také znázorněn barevně podle typu alarmu. V pravém menu je možné filtrovat vzniklé alarmy ve zvoleném časovém úseku, zvolit zobrazení pouze vybraných sledovaných veličin a sond, případně filtrovat dle typů varování. Jsou zde rozlišeny i alarmy potvrzené a nepotvrzené.

Grafické zobrazení průběhu měření
Velmi názorné zobrazení průběhu naměřených hodnot v porovnání s nastavenými limity. Je možné vybrat grafy pro různá časová období a různé kanály.

Nastavení parametrů
V rámci nastavení je možné nastavovat nové, nebo upravovat stávající parametry kanálů a sond, definovat přístupová práva jednotlivých uživatelů, detailně nastavovat formy rozesílání varovných oznámení (siréna / e-mail /sms, komu, jaký typ hlášení).

Přístup do DEMO verze

Pokud již máte přístupy na demo, tak stačí kliknout na odkaz zde: demo.proximos.cz/logindialog
V případě, že nemáte přístupy, vyplňte níže uvedený formulář.

ODESLAT

Potřebujete poradit?

Zavolejte nám

841 111 114